Programová vyčpělost děsí

 

Naštěstí toto nebezpečí nehrozí, neboť naši „zásadoví“ hráči na politické šachovnici, kteří se ve svých vlastních představách nepříliš sebekriticky pokládají za „politiky“ svá silná slova nemyslí vážně. Kupodivu jsou schopni na ně zapomenout. Přirozeně v zájmu budoucího blaha nás – občanů – kterých se ovšem na názor neptají. Jsou jim totiž více méně lhostejné, neboť – jak známo – kdo má funkci, má i rozum. Vládnoucí i opoziční lídři a jejich sekretariáty jsou totiž kdykoli ochotni zapomenout na svá „zásadová“ (a podle následujícího vývoje soudě klamavá) prohlášení, Pro realizaci svých zájmů a zájmů jimi zaštítěných zájmových skupin jsou ochotni spojit se s kýmkoli. I s oněmi floskulními Marťany. Mimoděk mne napadá bonmot jednoho z mála skutečných moderních státníků Charlese de Gaulle (který dokonce dokázal na rozdíl od našich politikařujících kašpárků dobrovolně odejít z funkce), že totiž kdyby volby mohly něco změnit, byly by zakázány.

            Nakonec bude nějaká koalice uplácána – konec konců i pejsek s kočičkou dokázali upéci dort. Především proto, že rozdíly mezi programy jednotlivých politických stran, které se pravděpodobně dostanou do parlamentu, nejsou zdaleka tak rozdílné, jak se nám jejich lídři na obrazovkách televize, rozhlasovém vysílání i na stránkách novin snaží namluvit. Programová vyčpělost a bezobsažné tápání všech politických stran bez rozdílu je skutečně děsivá a pro budoucnost státu nebezpečná. Jednotlivé politické síly omílají své „priority“ jako ojetá gramofonová deska již několik funkčních období stále ve stejné kvalitě, dokonce i se stejnými slovy. Navzájem se mohou například lišit procentní sazbou u jednotlivých daní či odvodů, ovšem v celkovém pohledu se tyto rozdíly v zásadě vyrovnávají. Naší politické scéně již několik politických cyklů naprosto chybí alternativy. Neexistuje politická síla, včetně KSČM, které by to z logiky jejího teoretického základu především příslušelo, která by dokázala formulovat alternativní řešení nejpalčivějších společenských problémů a rozporů. To znamená řešení zásadně, kvalitativně odlišné od stávajících. To dokázala KSČ v osmačtyřicátém, o to se pokusila část KSČ v osmašedesátém, s tím zvítězila ODS v devadesátém…

            Vybřednout ze stereotypů, nalézt odvahu nově formulovat problém, nalézt odvahu odmítnout i to, co se dosud „osvědčilo“. Jinými slovy nalézt odvahu postavit se čelem výzvám nových konkrétně historických podmínek. Celé politické spektrum se shoduje, že svět se krizí změnil, že nyní jsou jiné podmínky, jiné jistoty, jiné parametry života. Nicméně podle jejich programů soudě je svět stále stejný, jako před deseti či dvaceti lety. Politické síly místo hledání nových přístupů a řešení nostalgicky vzpomínají na svou úspěšnější minulost. Přitom je jedno, zda jde o vzpomínky na utěšenou nadvládu liberálních teorií v ekonomice či sociální politice, nebo na „zlatá léta“ dávno překonaného a atypického „sociálního státu“. Uvědomují si ti, kteří prohlašují zákon o majetkových přiznáních za „prioritu priorit“, že jde o nicotnost?

            Připusťme, zcela naivně a nereálně možnost, že zákon bude přijat a důsledně realizován. Náklady na pracovní místa slídilů v rodinných poměrech bohatých se odhadují na 6 mil. Kč, a předpokládaný výnos na 80 mil. Kč (m.j. kdo a proč nemá odvahu říci, že předpokládané stoprocentní zdanění majetku při neprokázání legálnosti jeho původu je v zásadě vyvlastnění bez  náhrady?). To že je priorita priorit tváří v tvář stamiliardovým ztrátám z daňových úniků do zahraničí či z neprůhledných státních zakázek?  Když stínový ministr financí soc. dem. Jan Mládek nazval živnostníky „parazity“ vyvolal takový odpor, že se rychle omluvil a dosud se nezbavil obav, že o slibovaný post přijde. Přitom měl naprostou pravdu.

Čtyři miliony pracujících v závislé činnosti odvádí na daních z příjmů 85 mld. Kč, a milion živnostníků necelé dvě miliardy (proti poslednímu roku před zvýšením paušálů to je o 17 mld. Kč méně – zajímavé je, že proti původní výši paušálů nikdo neprotestoval jako proti příliš nízkým). Musíme mezi nimi diferencovat, tvrdí tzv. ekonomičtí experti politických stran. Žádná však dosud nenalezla odvahu říci, jak. Ani KSČM, která jde podporou malého a středního podnikání na úkor námezdně pracujících dokonce proti svému ideovému východisku. Navíc nelze zapomínat na to, že námezdně pracujícího se nikdo na nic neptá. Za něho ekonomickou a částečně i sociální vazbu na stát řeší vrchnostensky zaměstnavatel. Naproti tomu živnostník rozhoduje i o tom, co vlastně k zdanění přizná. Sociální výhody, podíl na sociálních transferech očekává jako každý druhý. Nicméně podílet se na jejich tvorbě ve stejném rozsahu jako námezdně pracující nehodlá. Jaký je skutečný, prokazatelný rozdíl ve vztahu pravice a levice k malému a střednímu podnikání snad s výjimkou návrhu na zavedení registračních pokladen v tom malém prostoru, kde dosud nejsou?

Zajistíme. Prosadíme. Zavedeme. Víme, jak na to. Máme řešení. Andrej Babiš jednou větou láká voliče sliby levnějších potravin, aby vzápětí oznámil zvýšení zisku svého potravinářského komplexu o více než 10 %. Toho dosáhl zlevněním potravin? Kupodivu mu na to voliči, podle šetření různých agentur soudě, skáčí. Není i to svědectvím jak pokleslé politické kultury a politického vědomí občanů, tak i bezobsažnosti, vyčpělosti a prázdnoty programů? Toho, že se občané zmatení balastem prázdných slov ve své beznaději chytají jako stébla poslední naděje i zjevných nesmyslů? Věci veřejné přišly s kalendářem líbivých blondýnek a koncepcí politiky jako průmyslového podniku. Díky velikášství svého vůdce a rivalitě „ženského prvku“ tvrdě zkrachovaly. V Babišově ANO se historie opakuje, ovšem v řádově větším rozměru. A v hradním SPOZ dokonce bez žen. Slavoj Žižek jednu ze svých zásadních prací nazval Jednou jako tragedie, podruhé jako fraška. Podle volebních programů relevantních politických stran soudě lze očekávat frašku. S tragickými konci.

 

        Ladislav Šafránek

kandidát do PSP ČR (Praha)

 

 

Praha, 9. 10. 2013                    

Rubriky:

Komentáře

*
*
Překročil(a) jsi maximální délku komentáře o 0 znaků.
*  captcha
Nikdo nekomentoval.

Oslovili Vás nějak tyto stránky?

72%
27%
2%

Poslední komentáře

 • Petr Šrámek:

  Po přečtení knihy o smrti pana Odložila...

 • mečoun:

  Jirka a Škrobánek - doufám že na Váš...

 • Jirka:

  Dnes se tak stalo. Svoje svědomí spytuje...

 • skrobanek:

  PO PŘEČTENÍ JSEM DOŠEL K NÁZORU ŽE...

 • gojim:

  svatá pravda!

Návštěvnost

Shoutbox

Archív

Mediální partneři

Parlamentní listy